حیدر صفرپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حیدر صفرپور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس HSE قرارگاه سازندگی خاتم 1390/5 - 1392/12
مسول HSE موسسه اعتباری کوثر 1393/12 - 1393/10
افسر HSE کارخانه چوپان 1385/2 - 1385/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مخندسی صنایع ایمنی صنعتی
– کاردانی – معدل: 14.02
ازاد واحد دهاقان 1383 - 1385