گیتی شاه قاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: گیتی شاه قاسمی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر سخت افزار
– کارشناسی – معدل: 15.00
فخر رازی 1388 - 1390
کامپیوتر سخت افزار
– کارشناسی – معدل: 15.00
فخر رازی 1388 - 1390