مهرداد قنبری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرداد قنبری

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاهسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست مکانیک ذوب اهن پاسارگاد 1391/5 - 1393/12