طاهر خوش روش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: طاهر خوش روش

محل سکونت: آذربایجان غربی - مهاباد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی معدنی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.03
آزاد مهاباد 1391 - 1393