ستاره جمالی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ستاره جمالی

محل سکونت: تهران - تهران