مبینا محمد علی خانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مبینا محمد علی خانی

محل سکونت: گلستان - گرگان
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اپتیک ولیزر لیزر
– کارشناسی – معدل: 0.00
ازاد لاهیجان 1393 - 1394