الهه جباری نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهه جباری نیا

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
o کارشناس نرم افزار گروه صنعتی انتخاب 1388/12 - 1390/12
کارشناس نرم افزار شرکت بین المللی انفورماتیک سیستم آوران (باسا) 1391/2 - 1391/8
کارشناس نرم افزار بهینه کوشان سپهر 1389/5 - 1389/6
کارشناس نرم افزار شرکت پلی اکريل ايران 1387/5 - 1389/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت فناوری اطلاعات IT
– کارشناسی ارشد – معدل: 19.00
سازمان مدیریت صنعتی 1388 - 1390
مهندسی کامپیوترنرم افزار نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 17.00
دانشگاه سراسری بیرجند (خراسان جنوبی) 1383 - 1385
مهندسی کامپیوتر نرم افزار نرم افزار
– کاردانی – معدل: 17.30
دانشگاه سراسری سمیه نجف آباد 1380 - 1382