میثم رضایی قدیم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میثم رضایی قدیم

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
قالبساز میکروقالب 1393/8 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 18.62
خانه کارگر 1390 - 1391