محمدرضا صنعت سازاذر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا صنعت سازاذر

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رئیس حسابداری صنعتی شرکت سهامی تولید موتورهای دیزل ایران 1369/8 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.00
آزاد تبریز 1375 - 1379