نازلی رسول زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نازلی رسول زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت توتال 1392/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.00
دانشگاه فنی دکتر شریعتی 1388 - 1392