ساناز طاهری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساناز طاهری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق تجارت بین الملل
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
vrij 1388 - 1390
حقوق حقوق
– کارشناسی – معدل: 15.07
واحد جنوب تهران 1377 - 1381