محمد غفاری پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد غفاری پور

تاریخ تولد: ۱۳۶۹/۰۵/۲۳

وضعیت تأهل: مجرد

محل سکونت: خوزستان - شوشتر

جنسیت: مرد

وضعیت سربازی: پایان خدمت
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 16.32
شمال 1389 - 1391
برق الکترونیک
– کاردانی – معدل: 15.92
آموزشکده فنی شهدا 1386 - 1388