نصیبه ایمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نصیبه ایمانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بخش اداری حک گرافیک 1389/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی معدنی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.37
سمنان 1391 - 1393