افشین حسنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: افشین حسنی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بیمارستان شهدای تبریز 1389/4 - 1393/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بیوشیمی بیوشیمی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
اردبیل 1393 - 1395