علی علی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی علی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد