رضا نعمتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا نعمتی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد