فاطمه چاهی بخش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه چاهی بخش

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار SAS
نرم افزار SPSS
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Photoshop
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Word
MATLAB
MATLAB , PRISM
مدیریت گلخانه
مترجمی متون تخصصی کشاورزی


سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی خاکشناسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.20
صنعتی اصفهان 1391 - 1393