سمانه پرنلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمانه پرنلو

محل سکونت: زنجان - خرمدره

جنسیت: زن