مسعود عمویی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود عمویی

محل سکونت: قزوین - تاکستان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مالک و کارفرما توزیع گوشت مرغ تازه 1384/4 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی و فیزیک
– دیپلم – معدل: 14.25
1361 - 1373