زهرا احسانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا احسانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان وادبیات عرب ادبیات
– کارشناسی – معدل: 14.38
گیلان 1387 - 1391