مهدی جعفرنژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی جعفرنژاد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد