فرشته عموزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرشته عموزاده

محل سکونت: ایلام - آبدانان

جنسیت: مرد