حسین سبحانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین سبحانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس فنی مهندس مشاور فناوران 1393/10 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 15.06
نور 1389 - 1392