سمیه شنگل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیه شنگل

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: زن