شهاب اصلانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهاب اصلانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 14.52
پارسیان 1391 - 1393