فیروز ربانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فیروز ربانی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین شناسی محض
– کارشناسی – معدل: 14.00
فردوسی 1374 - 1378