رضا باقری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا باقری

محل سکونت: تهران - رباط کریم

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه شرکت فنی مهندسی امیران 1390/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کاردانی – معدل: 14.00
سما 1313 - 1313