مهدی قمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی قمی

محل سکونت: تهران - شهرری

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Catia
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Solidworks

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس مکانیک-تهمیرات نگهداری سپهر ابر آسیا 1392/7 - 1394/3
مهندس مکانیک پویا فن 1392/1 - 1392/3
مسئول سلیت کامپیوتر بیمارستان فیروز آبادی 1385/1 - 1388/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک صنایع اتومبیل
– کاردانی – معدل: 13.77
آزاد شهرری 1384 - 1386
مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.47
آزاد سمنان 1386 - 1389