مصطفی کریمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی کریمی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد