ساره نجف اسعدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساره نجف اسعدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بافت شناسی دامپزشکی دامپزشکی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.20
علوم تحقیقات 1390 - 1392
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دامپزشکی
– کارشناسی – معدل: 17.93
دانشگاه آزاد ارومیه 1387 - 1389
علوم آزمایشگاهی بالینی
– کاردانی – معدل: 15.54
دانشگاه آزاد اسلامی 1382 - 1385