زینب کاوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زینب کاوند

محل سکونت: لرستان - بروجرد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت حرفه ای کارشناسی
– کارشناسی – معدل: 16.50
علوم پزشکی لرستان 1389 - 1393