حسین قاسمی سیانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین قاسمی سیانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسول انبار نگین پارس سپاهان 1391/2 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 15.00
علمی کاربردی هرند 1390 - 1394