احسان رستگار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان رستگار

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین شبکه کیسون 1393/3 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.51
شیراز 1386 - 1390