اسماعیل افشار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسماعیل افشار

محل سکونت: اصفهان - کاشان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپزست کارگاه شرکت سازندگی خاتم الانبیا 1390/4 - 1391/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان و ادبیات عربی محض
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه آزاد قم 1392 - 1394