اسماعیل حسینوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسماعیل حسینوند

محل سکونت: اصفهان - خمینی شهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فراوری سنگ آهن اپال کانی پارس 1390/5 - 1390/8
کارشناس استخراج و فراوری معدن سنگ آهن توسعه معدنی پولاد زراوند 1393/1 - 1393/5
سرپرست کارگاه صوفیان سازه آپادانا 1387/12 - 1388/12
کارشناس آب مهندسین مشاور پندام 1389/3 - 1390/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین شناسی زمین شناسی
– کارشناسی – معدل: 16.58
الیگودرز 1383 - 1387
زمین شناسی آب شناسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.40
علوم و تحقیقات 1391 - 1393