بهداد عزیزپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهداد عزیزپور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان 1391/4 - 1393/5
طراح دفتر مهندسی فردین 1388/4 - 1391/8
طراح شرکت مهندسی پرکاب 1391/6 - 1393/10
تدریس اسکیس معماری به دانشجویان متقاضی شرکت در آزمونهای سراسری خودگردان 1390/2 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری منظر
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.80
بین المللی امام خمینی 1390 - 1393
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 15.93
بین المللی امام خمینی 1383 - 1388
ریاضی فیزیک
– دیپلم – معدل: 17.72
1379 - 1381