رسول نظری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رسول نظری

محل سکونت: چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری کلیه
– کارشناسی – معدل: 16.01
پیام نورفارسان 1390 - 1393