خدیجه غیاثی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: خدیجه غیاثی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز شرکت پخش فراورده های نفتی ایران 1392/10 - 1393/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع ایمنی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.50
شهیدبهشتی 1390 - 1394