توحید شعاع قره باغ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: توحید شعاع قره باغ

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Solidworks
نرم افزار Catia
نرم افزار Abaqus
نرم افزار PDMS
نرم افزار AutoCad
نرم افزار Minitab

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور شرکت شهرکهای صنایع کوچک 1394/10 - 1394/12
مشاور شرکت آبو فاضلاب روستایی هرمزگان 1393/9 - 1394/1
تدریس نرم افزار Solidworks 1394/10 - 1395/2
محقق نرم افزار Abaqus 1395/2 - 1395/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.69
صنعتی شیراز 1390 - 1392