محمد رضا علیخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رضا علیخانی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر اجرایی شرکت پاکنهاد 1373/9 - 1378/9