ارمان نقشی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارمان نقشی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراحی وساخت شرکت مهندسی قطعات خودرو 1392/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
طراحی و نقشه کشی صنعتی مکانیک
– کارشناسی – معدل: 14.21
خدمات فنی دنده .صفا 1389 - 1392