روژین همایون شکیب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: روژین همایون شکیب

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ییمه و حقوق بیمه کارافرین 1390/6 - 1392/6
مشاور حقوقی موسسه فکربرتر 1392/9 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق بین الملل
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.00
ازاد 1388 - 1390