نادیا عبدالوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نادیا عبدالوند

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بازاریابی مبتکر رازی سلامت 1393/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
mba بازاریابی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.77
علوم و فنون مازندران 1390 - 1392
ریاضی محض
– کارشناسی – معدل: 15.46
دانشگاه اصفهان 1385 - 1390