سروره بهادری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سروره بهادری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل کیفیت پلی استیل 1386/6 - 1387/3