مهرداد بهنام پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرداد بهنام پور

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس تاسیسات فاطر کوثران جنوب 1390/3 - 1390/7
کارشناس تاسیسات پایندان 1390/7 - 1390/12
مهندس طراح و ناظر مسکن وشهر سازی 1389/8 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 15.65
شاهد اردبیل 1382 - 1386