مهدیه علیخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدیه علیخانی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس زبانکده ملی ایران 1394/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان انگلیسی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 14.21
پیام نور 1390 - 1394