علیرضا کوچکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا کوچکی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابرس و حسابرس ارشد موسسه حسابرسی فراز مشاور 1386/12 - 1389/3
حسابدار گروه دارویی ندای محیا 1389/3 - 1390/3
حسابدار شرکت تهران نیل 1390/3 - 1390/6
حسابدار شرکت نوین کاوش مامطیر 1390/6 - 1390/9
حسابدار ارشد و رئیس حسابدار شرکت فرزاد نام 1390/9 - 1393/12
حسابدار شعبه بیمه ایران 1393/12 - 1394/5
مدیر مالی کانون دفاتر پیشخوان دولت 1394/5 - 1394/11
حسابدار ارشد شرکت بیکران قشم زیر مجموعه شرکت تاید واتر 1394/12 - 1395/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.00
فیروزکوه 1390 - 1395