سجاد رجبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد رجبی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول آزمایشگاه علوم پزشکی ایران 1390/5 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی میکروبیولوژی
– دکترا و بالاتر – معدل: 0.00
تهران شمال 1390 - 1394