امید سلیمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید سلیمانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فیزیوتراپیست تیم ملی بسکتبال ایران 1394/2 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیوتراپی فیزیوتراپی
– کارشناسی – معدل: 16.94
علوم پزشکی شهید بهشتی 1390 - 1394