سعید علیخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید علیخانی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دستیار سرپرست كارگاه شركت آتيه سازان قائم 1391/3 - 1393/6
دستیار سرپرست كارگاه شركت ساختماني سيف بنا 1393/9 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.50
خواجه نصير 1389 - 1394
مهندسی عمران مدیریت ساخت
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علوم و تحقيقات 1394 - 1396